juridisk-radgivningVid årsskiftet startade Stiftelsen Spinalis projektet ”Juridisk rådgivning”. Syftet med projektet är att underlätta rehabiliteringen och skapandet av en fungerande vardag på kort och lång sikt. Målet är att värna den enskildes rättigheter och hjälpa denne att tillvarata dessa. Projektet innebär bland annat att personer inskrivna vid Spinaliskliniken erbjuds kostnadsfri juridisk rådgivning.

Tillhör du Spinaliskliniken har du möjlighet att träffa juristen Monica Seifert.

Mottagning äger rum på måndagar och tidsbokning görs kl. 9.00-10.00.

Telefon: 08-555 44 127

Monica Seifert är ny medarbetare på Spinalis. Hon är jurist och har mångårig yrkeserfarenhet inom både privat och offentlig sektor. Monica är själv ryggmärgsskadad, vilket ger henne unik insikt i de juridiska frågor som uppkommer i samband med ryggmärgsskador.

“Mitt råd är att ta tag i frågorna så fort som möjligt, så att man inte förlorar tid. Många beslut som ska fattas tar lång tid att utreda. Man har så fullt upp med sin rehabilitering och inte så mycket kraft och energi över till annat, men då är tanken att jag ska kunna kompensera och hjälpa till.” – Monica Seifert

Monica Seifert

Monica Seifert

Jurist