cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

MonicaintervjuMonica Seifert är ny medarbetare på Spinalis. Hon är jurist och har mångårig yrkeserfarenhet inom både privat och offentlig sektor. Monica är själv ryggmärgsskadad, vilket ger henne unik insikt i de juridiska frågor som uppkommer i samband med ryggmärgsskador.

Monica har sedan årsskiftet börjat arbeta två dagar i veckan som juridisk rådgivare på Spinalis. Hon är även doktorand vid Stockholms universitet och skriver en avhandling i ämnet skiljemannarätt. Utöver sitt avhandlingsarbete undervisar hon också i processrätt. Monica bor i Stockholm med sina tre barn som är 14, 18 och 20 år gamla.

Hur har första tiden på det nya jobbet varit?

– Jag har kommit igång bra och trivs. Jag har nog lyckats identifiera de flesta av de relevanta frågorna, som ju är väldigt många, svarar Monica.

Hur kom du in på juridiken?

– Först hade jag tänkt bli journalist, men kom fram till att jag inte hade tillräckligt vassa armbågar för det. Då bestämde jag mig istället för att läsa juridik med inriktning på mänskliga rättigheter. Men med tiden upptäckte jag att mänskliga rättigheter var relativt politiskt präglad juridik och kanske inte den mest utmanande. Den roliga juridiken handlade om avtal och var mer komplicerad och intellektuellt utmanande, tyckte jag. Så jag fastnade där, säger Monica.

År 2004 drabbades Monica av en ryggmärgsskada, men det hindrade henne inte från att fortsätta arbeta som jurist.

– Det var självklart att fortsätta mitt arbete och min arbetsplats var redan bra anpassad. Jag har haft tur, för jag behöver ju inte använda kroppen i mitt arbete, eftersom det är rent intellektuellt, säger Monica.

Vad får du för bemötande som rullstolsburen i ditt arbete?

– Jag har inte upplevt det som något problem. Men visst har det varit en utmaning, särskilt när jag undervisade de första gångerna. Ibland kan jag möta en attityd och då gäller det att jag kan hantera den, men det brukar generellt gå bra, säger Monica.

När det kommer till att hjälpa människor i liknande situationer är Monica som gjuten för sitt nya uppdrag. Med sin livserfarenhet är hon en ovärderlig förebild på Spinalis.

Berätta om din arbetsroll på Spinalis och när man kan vända sig till dig?

– Min uppgift är att tillhandahålla guidning i rättsliga frågor. Det betyder att patienter, som är inskrivna vid Spinaliskliniken, kan vända sig till mig för att få kostnadsfri juridisk rådgivning, säger Monica.

Monica ska också fungera som juridisk backup för övriga medarbetare vid Spinaliskliniken samt utarbeta en manual för både patienter och medarbetare.

Vilka är huvudfrågorna som man kan komma till dig med?

– De är hur många som helst! Det kan till exempel handla om försäkringsersättning, skadestånd av olika slag, bostadsanpassning, personlig assistans eller handikappersättning. Rådgivningen är förstås begränsad till frågor som föranletts av ryggmärgsskadan. Det betyder att jag inte ger några råd kring frågor som till exempel äktenskapsskillnad eller fortkörning, säger Monica.

Monica kan hjälpa till att formulera brev, ringa telefonsamtal, läsa igenom olika beslut och komma med synpunkter. Hon kommer däremot inte att driva några enskilda ärenden. Vid behov kan Monica förmedla kontakt med ett juridiskt ombud.

Hur var det när du var nyskadad? Tog du tag i de juridiska bitarna själv?

– Ja, i alla fall efter någon månad tog jag tag i det mesta själv. När det gällde den stora försäkringsfrågan anlitade jag ett ombud. Det behöver man om man ska driva den typen av frågor. Det är svårt att tänka klart om man är personligt engagerad. Det lär man sig tidigt som jurist också, att man aldrig ska driva sina egna mål, säger Monica.

Vad skulle du vilja ge för råd till någon som är nyskadad?

– Mitt råd är att ta tag i frågorna så fort som möjligt, så att man inte förlorar tid. Många beslut som ska fattas tar lång tid att utreda. Man har så fullt upp med sin rehabilitering och inte så mycket kraft och energi över till annat, men då är tanken att jag ska kunna kompensera och hjälpa till, avslutar Monica.

Så här kontaktar du Monica:
Du har möjlighet att träffa Monica för ett inledande samtal. Monica gör då en bedömning av på vilket sätt hon kan hjälpa till. Mottagning äger rum på tisdagar och tidsbokning sker via telefon på måndagar, kl. 09.00-10.00.

Telefon: 08– 555 44 127
Mejl: monica@spinalis.se

Text: Yasmin Nilson