Om Spinalis

Spinalis historia startade 1984, då Claes Hultling dök på en sten och bröt nacken. Han blev förlamad från bröstet och ned. Innan olyckan arbetade Claes Hultling som narkosläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Det blev dessvärre svårt för honom att fortsätta att arbeta som narkosläkare, samtidigt efterfrågades hans livskunskaper och tjänster av andra olycksdrabbade personer med ryggmärgsskada. Hultling bestämde sig därför för att ägna sitt liv åt rehabiliteringsmedicin för ryggmärgsskadade personer.

Claes Hultling åkte tillsammans kollegan och vännen Richard Levi, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin samt professor i Rehabiliteringsmedicin i Umeå, för att arbeta med ryggmärgsskadade personer i USA och Australien. De lärde sig mer om hur man rehabiliterar personer som drabbats av en ryggmärgsskada. Därefter bestämde sig Hultling och Levi för att starta ett ryggmärgsskadecenter i Stockholm. Tyvärr gjorde Sveriges byråkrati och brist på institutionell makt det svårt att lyckas på traditionellt sätt. Men de gav inte upp utan fick istället hjälp från oväntat håll.

Hans Norberg från Luleå bröt nacken i en allsvensk ishockeymatch januari 1989. Det födde idén att använda ishockey-VM som en plattform för att starta ett svenskt sponsringsprogram for Spinalis verksamhet.
Hans Norberg och Claes Hultling rullade in på isen i ett fullsatt Globen och 300 spargrisar skickades runt. Totalt inbringade Globen-arrangemanget knappt en halv miljon kronor.
Det ledde till ett unikt sponsringsprogram – social sponsring – som efter ett år genererade hela fem miljoner kronor. Det räckte för att starta Sveriges första ryggmärgsskadeklinik specialiserad på rehabiliteringsmedicin – Spinaliskliniken.

Stiftelsen Spinalis har genom ett brett stöd från enskilda bidragsgivare, fonder och näringslivet finansierat en stor del av ryggmärgsskadeforskningen som bedrivs inom Karolinska Institutet och Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm. Våra största bidragsgivare har varit Kinnevik, Astra och Skandia. Vi har i stor utsträckning dessa tre företag att tacka för att vi finns till.