cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

[av_two_third first av_uid=’av-1aixju’]

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-11gclu’ admin_preview_bg=”]

Implementering av hälsopromotion

Ett hälsopromotivt arbetssätt i neurorehabilitering präglas av helhetstänk och starkt patientfokus. I den här kursen lyfts principer för praktisk implementering av hälsopromotion fram och hur det fungerar vid sidan av kausal medicinsk terapi, symtomatisk medicinsk terapi och rehabilitering. Särskilt fokus läggs på hur det hälsopromotiva arbetet ska kunna integreras i den egna klinikens arbetsrutiner. Allt i enlighet med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Stiftelsen Spinalis har, i samarbete med Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm (RSS) och RSS FoU bedrivit ett mångårigt utvecklingsarbete för att ta fram hälsofrämjande metoder och program för neurorehabilitering, särskilt rehabilitering av personer med ryggmärgsskada. Metoderna och programmen har samlats i ett koncept, Spinalis Hälsonavigator, som innefattar verktyg för att underlätta screening och ge förutsättningar för patientutbildning och motivation. Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper om hälsofrämjande arbete i neurorehabilitering, hur verktygen i konceptet Spinalis Hälsonavigator kan användas i verksamheten samt hjälp att definiera behov av, och skapa nya rutiner.

Målgrupp

Team/enhet som arbetar med neurorehabilitering i öppenvård och/eller slutenvård. Hälsopromotion i kliniskt arbete kräver ett tvär- och multiprofessionellt samarbete, bäst resultat nås därför om alla enhetens olika professioner finns representerade i utbildningen.
Beskrivning
Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om hälsa och livsstil. Särskild inriktning är konsekvenser för personer med kroniska neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar samt kunskaper om evidensbaserade sätt att arbeta med hälsopromotion.

Innehållet i Spinalis Hälsonavigator gås igenom och kliniken ges möjlighet att använda valda hälsoverktyg i det fortsatta hälsoarbetet.

I workshops arbetas fram åtgärdsförslag för öppenvård/slutenvård:
Kursupplägg
Kurslitteratur

Spinalis Hälsonavigator, särskilt utarbetat utbildningsmaterial.

Livsstilsboken – vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder.

Mål

Målsättningen är att kliniken i sin helhet ska få en mer hälsofrämjande inriktning. För det behövs ökad kunskap, nya rutiner och ofta en strukturell förändring.

Kursen ger förutsättningar att praktiskt tillämpa Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, med anpassning till aktuell patientgrupp och de olika kliniska sammanhangen.

Antal deltagare: 8-15 personer
Pris: Begär offert för steg 1 respektive steg 1 och 2

Kostnader för resa, kost och logi för kursledaren samt eventuellt för kurslokal tillkommer.

Kommentarer

“Stort tack för den fantastiska dagen i samband med Steg 2 av utbildningen Implementering av hälsopromotion. Tala om effektivt tidsutnyttjande – vi hann uträtta mycket på kort tid! Utvärderingarna från deltagarna visar också att arbetsdagen höll högsta kvalitativa nivå!” Stefan Stridsman, enhetschef Rehabiliteringsmedicin, Sunderby sjukhus, Luleå, oktober 2012.

“Bra helhetsperspektiv, relevant för klinisk vardag.” Deltagare

“Bra workshop med ett bra material att starta med” Deltagare

“Mycket bra utbildning, startade ett nytt tankesätt. Har lärt mig mycket.” Deltagare “Bra coachning av kursledare.” Deltagare

“Mycket inspirerande.” Deltagare
[/av_textblock]

[/av_two_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=” av_uid=’av-w1gei’]
[av_team_member name=’Anna-Carin Lagerström’ job=’Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare’ src=’https://spinalis.se/wp-content/uploads/2015/05/anna-carin_webb-210×300.jpg’ attachment=’601′ attachment_size=’medium’ description=” font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=’av-ov9ne’]
[av_team_icon title=’Skicka e-post’ link=’mailto:anna-carin@spinalis.se’ link_target=’_blank’ icon=’ue805′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-24oii’]

[/av_team_member]
[/av_one_third]

[av_one_full first av_uid=’av-fp32q’]
[av_social_share title=” style=” buttons=” av_uid=’av-agzgy’]
[/av_one_full]