Fristående föreläsningar och workshops

Syftet med föreläsningarna och workshops är att överföra kunskaper, verktyg och processtöd till en verksamhet/klinik för att:

 • Öka det hälsopromotiva inslaget i rehabiliteringsprogrammen.
 • På ett tidigt stadium kunna identifiera patienter i riskzon med avseende på ohälsosamma levnadsvanor.
Fristående föreläsningar
 • Introduktion till hälsopromotivt arbete med presentation av konceptet Spinalis Hälsonavigator med verktygslåda
 • Motiverande samtalsteknik och pedagogiska principer vid hälsovägledning
 • Kost, metabolism och vikt vid neurologisk skada/sjukdom – riktlinjer och åtgärder

Antal deltagare: Max 60 personer
Pris: Begär offert här

Workshop

Temat i workshopen är hur hälsopromotion kan integreras i det kliniska arbetet. Frågor som hanterar struktur, systematik, patientinformation, kunskap, dokumentation och uppföljning diskuteras. Målsättningar och handlingsplaner med skräddarsydda lösningar formuleras i enlighet med den enskilda klinikens resurser och upplevda behov. Vad är viktigt och vad kan göras med rimliga insatser?

Antal deltagare: 8-25 personer
Pris: Begär offert här

Genomförda utbildningar, föreläsningar och workshops
Här kan du se vilka föreläsningar och utbildningar inom området som gjorts t.o.m. 2012 och på vilket sätt några av de svenska rehabmedicinkliniker som nåtts av utbildningsinsatserna ändrat till nya rutiner och mer hälsofrämjande arbetssätt.

Lästips
 • Livsstilsboken – vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder
  Beställ här
 • Artikel av Prof. Richard Levi – Hälsa och livsstil kan förbättra vid kronisk neurologisk sjukdom, tidningen Neurologi i Sverige nr 2, 2012:
  Ladda ned här (pdf)
Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare