Ett friskare liv

Inspirationsföreläsningen riktar sig i första hand till brukare, assistenter och anhöriga. Personer som arbetar inom rehab är självklart också välkomna. Syftet med föreläsningen är att inspirera till förändring och överföra kunskap om vad man själv, trots omfattande funktionsnedsättning, kan göra för att positivt påverka sin hälsa. I gruppdiskussion tas också upp deltagarnas erfarenheter av livsstilsförändringar och på vilket sätt man som “hjälpare” bäst kan stödja.

Föreläsningarna har tyngdpunkt på frågor som har med motivation, livsstilsförändring, motion, kost och vikt att göra och bygger på innehållet i Livsstilsboken – vägen till ett friskare och lättare liv för dig med rörelsehinder och broschyren Mat, vikt och hälsa – för dig med ryggmärgsskada.

Föreläsningen sker hos uppdragsgivaren och passar exempelvis i samband med tema-aktiviteter som har med hälsa/livsstil att göra.

Tid: Två timmar med kort paus inräknad.

Antal deltagare: Max 50 personer

Pris: Begär offert här

Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare