Hälsopromotion i neurorehabilitering

Utbildningar/föreläsningar

Sedan 2009 har ett flertal rehabmedicinska kliniker tagit del av Stiftelsen Spinalis utbildningsaktiviteter inom området hälsopromotion i neurorehabilitering. Anna-Carin Lagerström, med lång klinisk erfarenhet av hälsopromotivt arbete och upphovsperson och utvecklingsansvarig för Spinalis Hälsonavigator, ansvarar för utbildningarna:

För vårdgivare

För brukare, assistenter och anhöriga

  • Ett friskare liv. Inspirationsföreläsningar som riktar sig till brukare, assistenter och anhöriga. Tonvikt på kost, vikt, motion, motivation och livsstilsförändring. Genomförs hos uppdragsgivaren.

Nu finns en serie föreläsningar med temat ”Att leva med en ryggmärgsskada” publicerade på URplay.se
 
 

Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare