Hälsopromotion i neurorehabilitering

Utbildningar/föreläsningar

Sedan 2009 har ett flertal rehabmedicinska kliniker tagit del av Stiftelsen Spinalis utbildningsaktiviteter inom området hälsopromotion i neurorehabilitering. Anna-Carin Lagerström, med lång klinisk erfarenhet av hälsopromotivt arbete och upphovsperson och utvecklingsansvarig för Spinalis Hälsonavigator, ansvarar för utbildningarna:

För vårdgivare

För brukare, assistenter och anhöriga

  • Ett friskare liv. Inspirationsföreläsningar som riktar sig till brukare, assistenter och anhöriga och grundar sig på innehållet i Livsstilsboken. Tonvikt på kost, vikt, motion, motivation och livsstilsförändring. Genomförs hos uppdragsgivaren.

Nu finns en serie föreläsningar med temat ”Att leva med en ryggmärgsskada” publicerade på URplay.se

Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare