Hälsoverktyg

Gemensamt för de olika verktyg som ingår i verktygslådan är att: förmedla kunskaper, öka medvetenhet om hur levnadsvanor påverkar hälsa och sekundära komplikationer, med hjälp av screening tidigt upptäcka riskbeteenden, ge underlag för hälsosamtal och skapa motivation till förändring.

Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare