Hälsopromotion i neurorehabilitering

Att arbeta hälsopromotivt innebär att aktivt stödja patienten till en hälsosam livsstil. Förutom ökad upplevd hälsa och välbefinnande medför förbättrad livsstil att livsstilsrelaterade sjukdomstillstånd förebyggs och även i viss mån behandlas. För personer med ryggmärgsskada, eller annan neurologisk funktionsnedsättning, kan val av livsstil också inverka på uppkomst och omfattning av sekundära komplikationer.

Spinalis Hälsonavigator är samlingsnamnet på det system av hälsoverktyg som har tagits fram för att komplettera de rehabmedicinska programmen med program som aktivt stödjer en hälsosam livsstil. Fokus är screening, dvs. att tidigt upptäcka livsstilsproblem, att utbilda och motivera patienterna till hälsosamma levnadsvanor samt och att skapa kliniska situationer där det hälsofrämjande arbetet är relevant.

Huvudteman
  • Patientutbildning: överföra kunskap om hälsosamma levnadsvanor och den specifika betydelsen i förhållande till diagnos. Görs i samband med patientföreläsningar och med skrivet material.
  • Skapa åtgärder för överviktsprevention samt behandling av övervikt genom vårdkedjan
  • Implementering av Hälsouppföljning för dig med ryggmärgsskada, en ny modell för medicinsk långtidsuppföljning med samtidigt fokus på livsstil.
  • Hälsosamtal – en strukturerad form av motiverande hälsodialog.
  • Under fliken Utbildningar finner du vårt utbud av utbildningsaktiviteter inom området.
  • Under fliken Hälsoverktyg kan du ladda ner användbara dokument.
  • Under fliken Hälsotips kan du ladda ned artiklar och ge till dina patienter. I Livsstilsboken finns värdefull information till dig som vårdgivare som vill stödja och motivera dina patienter till bättre hälsa. Där finns också recept och träningsprogram att ladda ned.
Lästips
  • Hälsa och livsstil kan förbättra vid kronisk neurologisk sjukdom, artikel av Professor Richard Levi i tidningen Neurologi i Sverige nr 2, 2012: Ladda ned här (pdf)
    I en artikel i tidskriften Svensk Rehabilitering nr 4, 2006 Hälsopromotivt arbete presentation av en modell, beskrivs principer för hälsopromotion och några av hälsoverktygen.
Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare