Hälsa och Livsstil

Forskare världen över är eniga om att livsstilen påverkar hälsan. Att få hjälp med att “stärka det friska” är särskilt betydelsefullt för personer med kroniska tillstånd efter exempelvis neurologisk skada eller sjukdom. Stiftelsen Spinalis har under ett flertal år bedrivit ett utvecklingsarbete för att ta fram hälsofrämjande metoder och program. Dessa har vi samlat under namnet Spinalis Hälsonavigator med hälsoverktyg för såväl vårdgivare som personer med egen funktionsnedsättning.

    • Under Hälsopromotion kan du som arbetar inom neurorehabilitering ta del av kunskap och information om hälsopromotivt arbete.
    • Under Utbildningar finner du vårt utbud av utbildningar, föreläsningar och workshops inom området Hälsopromotion i neurorehabilitering.
    • Under Hälsoverktyg finner du användbara hjälpmedel för dig i ditt hälsofrämjande patientarbete.
    • Under Hälsotips finner du som har en ryggmärgsskada eller annan funktionsnedsättning, tips på hur du kan förbättra din livsstil och hälsa.
    • Under Böcker och broschyrer finner du utgivet material som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.

Spinalis Hälsonavigator har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden i nära samarbete med Spinaliskliniken på Rehab Station Stockholm (RSS), RSS FoU, RG Aktiv Rehabilitering, Neuroförbundet och Personskadeförbundet RTP.

Nu finns en serie föreläsningar med temat ”Att leva med en ryggmärgsskada” publicerade på URplay.se
 
 

Anna-Carin Lagerström

Anna-Carin Lagerström

Leg Sjukgymnast/Fysioterapeut MSc, hälsopedagog och kostrådgivare