cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Nervsmärta (neuropatisk smärta) är en utmaning för den som drabbas, men också för vårdgivare. Den vanligaste behandlingen utgörs av olika läkemedel. För att öka kunskapen kring läkemedelsbehandlingens effekter, bieffekter och faktorer som påverkar om man väljer att fortsätta eller avsluta insatt läkemedelsbehandling kommer vi att genomföra intervjuer.

Vi söker både dig som är nöjd med din nuvarande läkemedelsbehandling och dig som inte fått optimal smärtlindring av läkemedel.

För att delta i studien ska du: Ha en ryggmärgsskada sedan mer än två år, nervsmärta sedan mer än ett år, använt minst ett läkemedel på recept mot smärta, vara från 20 till 70 år och med lätthet kunna tala svenska.

Studien är godkänd av en etikprövningsnämnd. Intervjuerna sker på Spinaliskliniken i Solna/Stockholm. Ansvarig läkare är professor Claes Hultling.

Anmäl ditt intresse till (inkludera ditt telefonnummer): forskning@spinalis.se