cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Föreläsning av fysioterapeut Emelie Butler Forslund från Rehab Stations FoU-dag, 12 november 2015.
Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Sunnaas sjukhus i Oslo.