Förebygga fall hos personer med ryggmärgsskada – hur ska vi tänka, vad kan vi göra?

Föreläsning av fysioterapeut Emelie Butler Forslund från Rehab Stations FoU-dag, 12 november 2015.
Emelie forskar kring fallprevention hos personer med ryggmärgsskada. Forskningsprojektet syftar till att kartlägga och beskriva incidens och bidragande orsaker till fall och fallskador, samt att validera en skala för fallrädsla hos personer med traumatisk ryggmärgsskada som använder rullstol. Forskningsprojektet bedrivs i samarbete med Sunnaas sjukhus i Oslo.