Ett samtal om ryggmärgsskador

ett_samtal_om_ryggmargsskador Richard Levi & Claes Hultling i ett samtal om ryggmärgsskador. Richard Levi är specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, professor vid Umeå universitet samt överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Claes Hultling är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Neurologkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Han lever själv med ryggmärgsskada sedan 30 år tillbaka. Författarna har varit med om att grunda Stiftelsen Spinalis och Spinaliskliniken, och har arbetat kliniskt och vetenskapligt med ryggmärgsskador sedan 1990.

Pris: 100:- (+ frakt & exp. avg.)