cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Karolinska_Institutet_Logo– diskussioner i grupp med foton som utgångspunkt

Som en del i ett övergripande projekt med syfte att utveckla ett program för arbetsrehabilitering för vuxna med ryggmärgsskada kommer ett photovoice-projekt löpa under hösten 2015.

Vi söker personer med ryggmärgsskada sedan 1-15 år tillbaka som arbetar. Syftet med delprojektet är att utifrån din erfarenhet generera kunskap som kommer att ligga till grund för utveckling av arbetsrehabiliteringsprogrammet. Projektet innebär i korthet att du fotograferar i din vardag med hinder och resurser för arbete som utgångspunkt för att sedan delta i diskussioner kring dina egna och andras fotografier i en fokusgrupp. Photovoice har ofta använts som metod för att framföra en viktig röst till aktörer såsom myndigheter och politiker. Ansvariga forskare arbetar på Karolinska Institutet och forskningen sker i samarbete med FoU på Rehab Station Stockholm.

Plats: Rehab Station Stockholm
Dag: Preliminär start september 2015.
Tid: 1 g/vecka (totalt ca 8 tillfällen)

Vid intresse av att veta mer om studien kontakta gärna Lisa Bergmark Leg. Arbetsterapeut, Doktorand, Sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet.
Tel: 070-5362221, e-post: lisa.bergmark@ki.se