cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Den tilltagande antibiotikaresistensen utgör ett allvarligt hot mot vår möjlighet att behandla vanliga infektionssjukdomar. Det är därför helt avgörande att hitta nya behandlingsmetoder för att förebygga dessa infektioner.

Vi studerar nu olika möjligheter att förhindra uppkomsten av urinvägsinfektioner och söker frivilliga ryggmärgsskadade försökspersoner boende i Stockholmsområdet som vill vara med i en studie. 

Är du intresserad? Mejla forskning@spinalis.se med dina kontaktuppgifter så blir du kontaktad av docent Claes Hultling för att få veta mer om studien.

Dela gärna denna information med andra olycksbröder och olyckssystrar

Docent Claes Hultling
Neurologkliniken Karolinska Sjukhuset /Stiftelsen Spinalis