Publicerade nyhetsnotiser

Här ser du våra notiser vi lägger upp löpande  i samband med aktiviteter och annat som rör vår verksamhet.

Att bli pappa med ryggmärgsskada

För 30 år sedan var det svårt att föreställa sig att män med en ryggmärgsskada kunde bli pappa. Nu är situationen annorlunda. Men trots att det finns fungerande tekniker att dels få ut spermier från ryggmärgsskadade män och dels att använda dessa till att befrukta ägg, så haltar verksamheten i Sverige. Därför har Stiftelsen Spinalis beslutat sig för att bjuda in Nancy Brackett, Jens Sonksen och Charles Lynne, de är något av ”världsmästare” inom manlig infertilitet och ryggmärgsskador.
De kommer att hålla en workshop i Stockholm den 8-10 november. 

Om Du är man med ryggmärgsskada och intresserad av information och eventuell konsultation (under denna tidsperiod) kan du höra av dig till Claes Hultling på claes@spinalis.se.

För den som är intresserad finns även möjlighet få en spermieanalys utförd. Undersökningen är helt kostnadsfri.

The Impossible Dream

impossibledreamVännerna Claes Hultling och Richard Levi, grundarna till Spinalis, har seglat från Savannah GA till New York på fyra dagar med katamaranen The Impossible Dream. Den anpassade katamaranen ägs av organisationen Shake a leg Miami. Läs mer på deras hemsida här www.shakealegmiami.org

Erfarenheter av arbetsrehabilitering

Karolinska_Institutet_Logo– diskussioner i grupp med foton som utgångspunkt

Som en del i ett övergripande projekt med syfte att utveckla ett program för arbetsrehabilitering för vuxna med ryggmärgsskada kommer ett photovoice-projekt löpa under hösten 2015.

Vi söker personer med ryggmärgsskada sedan 1-15 år tillbaka som arbetar. Syftet med delprojektet är att utifrån din erfarenhet generera kunskap som kommer att ligga till grund för utveckling av arbetsrehabiliteringsprogrammet. Projektet innebär i korthet att du fotograferar i din vardag med hinder och resurser för arbete som utgångspunkt för att sedan delta i diskussioner kring dina egna och andras fotografier i en fokusgrupp. Photovoice har ofta använts som metod för att framföra en viktig röst till aktörer såsom myndigheter och politiker. Ansvariga forskare arbetar på Karolinska Institutet och forskningen sker i samarbete med FoU på Rehab Station Stockholm.

Plats: Rehab Station Stockholm
Dag: Preliminär start september 2015.
Tid: 1 g/vecka (totalt ca 8 tillfällen)

Vid intresse av att veta mer om studien kontakta gärna Lisa Bergmark Leg. Arbetsterapeut, Doktorand, Sektionen för arbetsterapi, Karolinska Institutet.
Tel: 070-5362221, e-post: lisa.bergmark@ki.se

Ny e-bok på engelska

bild omslag

I år lanserade vi den engelska översättningen av Livsstilsboken som heter ”The art of healthy living with physical impairments”. Nu finns boken även i e-boksformat! Den kan laddas ned gratis som pdf och man kan köpa den som dynamisk e-bok hos internetbokhandlarna (se nedan).

”This book The Art of Healthy Living with Physical Impairments is a lifestyle guide. The information and tips provided are intended to inspire and motivate toward implementing healthy lifestyle habits. They are not intended to offer medical diagnosis or advice, or substitute medical or other professional health care treatment.”

Price: SEK 200 (+ shipping fee).
The book is also available for free of charge as a pdf here:
The art of healthy living with physical impairments
and as a E-book (for aprox. SEK 17) at the online book shops Bokus and Adlibris.

 

Kartläggning av ryggmärgsskadade personer i Botswana

_MG_5409_0312 2Inka Löfvenmark, projektledare och sjukgymnast, presenterade nyligen den data hon har kartlagt under två års tid över rehabiliteringen av ryggmärgsskadade personer i Botswana. Vad som bland annat framgår av Inkas kartläggning är att 71 procent av de som drabbas av en ryggmärgsskada är män. Den vanligaste orsaken är trafikolyckor. Dödligheten är 20 procent efter ett år, oftast på grund av trycksår. Den vanligaste orsaken av förvärvade ryggmärgsskador hos kvinnor är knivdåd orsakade av män. Otillgängligheten i landet är det svåraste hindret för återgången tillbaka till livet. Artikeln är publicerad i samarbete med Karolinska Institutet och Stiftelsen Spinalis.

Mamma Pappa Lam får pris

lmydmzv4trdcwqocyqdoMamma Pappa Lam får pris
Ett stort grattis till våra medarbetare Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson som vinner STIL-priset “Hjärter Ess” för projektet Mamma Pappa Lam. Hjärter Ess delas varje år ut till en person eller flera som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.
Juryns motivering lyder: “Att kunna vara förälder oavsett rörelseförmåga borde vara en självklarhet. Trots att detta har påtalats gång på gång under åren, genom flera initiativ av organisationer och privatpersoner, ifrågasätts fortfarande rätten till föräldraskap av politiker, kommunala handläggare och personal på mottagningar och sjukhus. Att fler stöter på svårigheter när det gäller rätt till stöd och service i sitt föräldraskap.” Priset kommer att utdelas klockan 18.00 den 9 dec på Courtyard by Marriott i samband med STIL:s julmiddag.

Läs hela juryns motivering här