Publicerade nyhetsnotiser

Här ser du våra notiser vi lägger upp löpande  i samband med aktiviteter och annat som rör vår verksamhet.

ISCoS 2019

Stiftelsen Spinalis deltog i ISCoS (The International Spinal Cord Society) konferensen i Nice.

Claes Hultling fick äran att hålla den prestigefyllda Guttman-föreläsningen. Det var ett passionerat tal som fick stående ovationer av åhörarna.

Molly Peterssons, läkarstudent och knuten till stiftelsen Spinalis, presenterade sitt masterarbete Small at birth but remarkable catch up. För detta vann hon bästa postern “Student trainee award”. 

NoSCoS 2019

Stiftelsen Spinalis deltog i NoSCoS konferens i Köpenhamn för att ta del av det senaste inom ryggmärgskadevård och rehabilitering.

Vi var aktiva med egna presentationer,  workshops och postrar om våra senaste forskningsprojekt.

 

NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) är ett nordiskt samarbete för ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Vartannat år, sedan 1989, hålls en vetenskapligt möte med ett gediget program av föreläsningar, workshops, presentationer, postrar m.m. som ämnar till att sprida ny kunskap om bl.a. prevention, akut behandling, rehabilitering, forskning och livskvalité.

 

Programmet i år bjöd på presentationer som rörde saker såsom smärta, spasticitet och medicinsk cannabis, att åldras med ryggmärgsskada, rehabilitering, fysisk aktivitet, krishantering, ryggmärgsskador bland barn, axlar-och skuldror samt upplevd livskvalité. Utöver detta hölls det också föreläsningar kring blåsa, tarm med behandlingar och tekniker samt ny teknologi med exoskelett och neuromodulerande kirurgi.

Molly Petersson; läkarstudent och knuten till stiftelsen Spinalis; presenterade en poster om det examensarbete hon gjort med Claes Hultling som handledare. Studien har följt upp barn födda av ryggmärgsskadade mödrar och sett att födelsevikt och -längd hos barnen var lägre än hos genomsnittet men normaliseras efter tre månader. Molly har även tittat på amning hos denna grupp och konstaterar att mödrar med högre ryggmärgsskador (ovan Th6) ammar kortare tid än mödrar med skador nedanför Th6.

Tankar för dagen med Claes Hultling

Hör Claes berätta om hans tankar kring Lusaka och Michael.

“För tre år sedan tillbringade jag en längre tid i Lusaka och träffade Michael, som var 16 år och som hade ramlat ner från ett mangoträd på väg hem från skolan.”

 

Välkommen till Kunskapsdag Ryggmärgsskador 2019

Den 5 september bjuder vi in till en heldag med föreläsningar om att leva med ryggmärgsskada.
Under eftermiddagen kommer fokus att ligga på att leva med tetraplegi och vi har inte färre än sex kompetenta föreläsare som själva är tetraplegiker.

Dagen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs! Det går bra att bara komma och lyssna på delar av dagen.

Tid: 09.30-16.30
Datum: Torsdag 5 september 2019
Plats: Rehab Station Stockholm, Frösundaviks Allé 4 i Solna, plan -1

Ladda hem inbjudan med program

Resestipendium för medverkan vid internationell konferens – ISCoS och NoSCoS

Kompetenscentrum för Ryggmärgsskador Insamlingsstiftelse utlyser årligen två stycken stipendier om 5000 kr som bidrag till resa samt deltagande vid konferenser anordnade av ISCoS och NoSCoS. Ansökan görs senast 30 dagar före aktuell konferens.

Läs mer på hemsidan www.kcrs.se

Photovoice

Visning av vår fotoutställning Photovoice, uppdaterad info

Vår fotoutställning “Att leva med ryggmärgsbråck” vandrar vidare. Från den 17/4 till den 14/5-2019 kommer den att visas på Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stigbergsgatan 30 i Stockholm.

Vernissage är den 17/4 kl. 12.30 -13.15

Alla är varmt välkomna!!

Läs mer om utställningen på följande länkar:

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/photovoice

https://berntlindgren.se/kampen-i-vardagen

Bakgrundsinfo för projektet finns här:

https://spinalis.se/att-leva-med-ryggmargsbrack-inbjudan-till-vernissage/

Välkomna att låna utställningen av oss. Intresserade kan vända sig till Dorothee Riedel, utställningssamordnare, dorothee@spinalis.se

Inspirationsdag Umeå - tema Hälsa & Livsstil

Inspirationsdag Umeå

Den 12 april anordnar vi en Inspirationsdag på tema Hälsa & Livsstil i Umeå.

Fredagen den 12/4, kl 12.30-17.00
NUS Trapphus T, 9 tr Sal C vid Café Nian

En inspirationsdag för dig som lever med en ryggmärgsskada, är närstående eller arbetar med gruppen.

Dagen är kostnadsfri, men anmälan är obligatorisk till info@spinalis.se senast den 5 april.

Ladda hem inbjudan här

Photovoice

Nya datum för visning av vår fotoutställning – Photovoice

Just nu visas vår fotoutsällning Photovoice på Hornstulls Bibliotek. Finissage blir den 28/3 2019 kl. 16.00-17.00. Den kommer också att visas på Ersta Sköndal Bräcke högskola 17/4-14/5 2019.

På Finnisagen finns möjlighet att få närmare information om Photovoice-metoden och träffa fotograferna.

Läs mer på följande länkar:

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/photovoice

https://berntlindgren.se/kampen-i-vardagen

Alla är varmt välkomna!

Bakgrundsinfo för projektet finns här:

https://spinalis.se/att-leva-med-ryggmargsbrack-inbjudan-till-vernissage/

Välkomna att låna utställningen av oss. Intresserade kan vända sig till Dorothee Riedel, utställningssamordnare, dorothee@spinalis.se

Photovoice

Välkomna att visa vår utställning – Att leva med ryggmärgsbråck

Berättelser med fotografier

Vardag – Glädje – Problem – Kamp

I samarbete med Rehab Station Stockholm, Örebro Universitet, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Karolinska Institutet har Stiftelsen Spinalis genomfört ett forskningsprojekt med metoden Photovoice. Ett av resultaten blev en fotoutställning som visades för första gången på den internationella ryggmärgsbråcksdagen 25 oktober 2018 på Rehab Station Stockholm. Nu vill vi gärna visa den på andra ställen också.

Photovoice

Photovoice är en deltagande forskningsmetod (participatory research method) där deltagarna ses som experter på sin egen livssituation. I metoden photovoice använder deltagarna fotografier för att dokumentera och synliggöra sin vardag i olika aktiviteter och därmed skapas förutsättningar för dialog och delaktighet hos deltagarna.

I vårt Photovoice-projekt träffades en grupp personer med ryggmärgsbråck vid flera tillfällen under hösten 2017 för att prata om hur det är att leva med ryggmärgsbråck. Inför varje träff fotograferade deltagarna utifrån ett gemensamt överenskommet tema. Fotografierna tjänade som underlag för diskussion och dialog. Gruppen bestämde sig för att göra en fotoutställning med bilderna och valde texter. Tema, bildurval, texter och utställningens utformande kom man överens om i gruppen.

Resultatet från projektet kommer även att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Är ni intresserade av utställningen, kontakta gärna Dorothee Riedel för närmare information

Dorothee Riedel, Stiftelsen Spinalis, tel: 076 2508685, dorothee@spinalis.se

Kompetenscentrum för ryggmärgsskador har ny hemsida

Kompetenscentrum för ryggmärgsskador ska verka för bästa möjliga vårdkvalitet och livsförutsättningar för personer med ryggmärgsskada i Sverige. Hemsidan nås via webbadressen www.kcrs.se. Välkommen att gå in där och läs mer om ändamål för stiftelsen, programförklaringen, samt bidra med ditt stöd till den fortsatta utvecklingen av dess verksamhet. Dela gärna hemsidans adress till vänner och bekanta på sociala medier.