Publicerade nyhetsnotiser

Här ser du våra notiser vi lägger upp löpande  i samband med aktiviteter och annat som rör vår verksamhet.

Ryggmärgsskada och coronaviruset

– Är ryggmärgsskadade en särskilt utsatt grupp? Och vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

Läs en intervju med Claes Hultling och ta del av länkar och tips. Ryggmärgsskada.se och Spinalis har sammanställt relevant information. För att läsa mer gå vidare till Ryggmärgsskada.se/corona/

Kost, vikt och hälsa

Översättningsarbetet är fullt igång och nu finns broschyren på 8 olika språk! Läs mer

Mamma pappa lam

Se projektet Mamma pappa lams film om föräldraskap som ryggmärgsskadad. Tid 1:28 min.

ISCoS 2019

Stiftelsen Spinalis deltog i ISCoS (The International Spinal Cord Society) konferensen i Nice.

Claes Hultling fick äran att hålla den prestigefyllda Guttman-föreläsningen. Det var ett passionerat tal som fick stående ovationer av åhörarna.

Molly Peterssons, läkarstudent och knuten till stiftelsen Spinalis, presenterade sitt masterarbete Small at birth but remarkable catch up. För detta vann hon bästa postern “Student trainee award”. 

NoSCoS 2019

Stiftelsen Spinalis deltog i NoSCoS konferens i Köpenhamn för att ta del av det senaste inom ryggmärgskadevård och rehabilitering.

Vi var aktiva med egna presentationer,  workshops och postrar om våra senaste forskningsprojekt.

 

NoSCoS (Nordic Spinal Cord Society) är ett nordiskt samarbete för ryggmärgsskadevård och rehabilitering. Vartannat år, sedan 1989, hålls en vetenskapligt möte med ett gediget program av föreläsningar, workshops, presentationer, postrar m.m. som ämnar till att sprida ny kunskap om bl.a. prevention, akut behandling, rehabilitering, forskning och livskvalité.

 

Programmet i år bjöd på presentationer som rörde saker såsom smärta, spasticitet och medicinsk cannabis, att åldras med ryggmärgsskada, rehabilitering, fysisk aktivitet, krishantering, ryggmärgsskador bland barn, axlar-och skuldror samt upplevd livskvalité. Utöver detta hölls det också föreläsningar kring blåsa, tarm med behandlingar och tekniker samt ny teknologi med exoskelett och neuromodulerande kirurgi.

Molly Petersson; läkarstudent och knuten till stiftelsen Spinalis; presenterade en poster om det examensarbete hon gjort med Claes Hultling som handledare. Studien har följt upp barn födda av ryggmärgsskadade mödrar och sett att födelsevikt och -längd hos barnen var lägre än hos genomsnittet men normaliseras efter tre månader. Molly har även tittat på amning hos denna grupp och konstaterar att mödrar med högre ryggmärgsskador (ovan Th6) ammar kortare tid än mödrar med skador nedanför Th6.

Tankar för dagen med Claes Hultling

Hör Claes berätta om hans tankar kring Lusaka och Michael.

“För tre år sedan tillbringade jag en längre tid i Lusaka och träffade Michael, som var 16 år och som hade ramlat ner från ett mangoträd på väg hem från skolan.”

 

Välkommen till Kunskapsdag Ryggmärgsskador 2019

Den 5 september bjuder vi in till en heldag med föreläsningar om att leva med ryggmärgsskada.
Under eftermiddagen kommer fokus att ligga på att leva med tetraplegi och vi har inte färre än sex kompetenta föreläsare som själva är tetraplegiker.

Dagen är kostnadsfri och ingen föranmälan krävs! Det går bra att bara komma och lyssna på delar av dagen.

Tid: 09.30-16.30
Datum: Torsdag 5 september 2019
Plats: Rehab Station Stockholm, Frösundaviks Allé 4 i Solna, plan -1

Ladda hem inbjudan med program

Resestipendium för medverkan vid internationell konferens – ISCoS och NoSCoS

Kompetenscentrum för Ryggmärgsskador Insamlingsstiftelse utlyser årligen två stycken stipendier om 5000 kr som bidrag till resa samt deltagande vid konferenser anordnade av ISCoS och NoSCoS. Ansökan görs senast 30 dagar före aktuell konferens.

Läs mer på hemsidan www.kcrs.se

Photovoice

Visning av vår fotoutställning Photovoice, uppdaterad info

Vår fotoutställning “Att leva med ryggmärgsbråck” vandrar vidare. Från den 17/4 till den 14/5-2019 kommer den att visas på Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Stigbergsgatan 30 i Stockholm.

Vernissage är den 17/4 kl. 12.30 -13.15

Alla är varmt välkomna!!

Läs mer om utställningen på följande länkar:

https://biblioteket.stockholm.se/kalender/photovoice

https://berntlindgren.se/kampen-i-vardagen

Bakgrundsinfo för projektet finns här:

https://spinalis.se/att-leva-med-ryggmargsbrack-inbjudan-till-vernissage/

Välkomna att låna utställningen av oss. Intresserade kan vända sig till Dorothee Riedel, utställningssamordnare, dorothee@spinalis.se

Inspirationsdag Umeå - tema Hälsa & Livsstil

Inspirationsdag Umeå

Den 12 april anordnar vi en Inspirationsdag på tema Hälsa & Livsstil i Umeå.

Fredagen den 12/4, kl 12.30-17.00
NUS Trapphus T, 9 tr Sal C vid Café Nian

En inspirationsdag för dig som lever med en ryggmärgsskada, är närstående eller arbetar med gruppen.

Dagen är kostnadsfri, men anmälan är obligatorisk till info@spinalis.se senast den 5 april.

Ladda hem inbjudan här