spinalisstipendium
På bilden ser ni Fredrik von Kieseritzky i mitten, Spinalis VD Claes Hultling (till vänster) och Spinalis ordförande David Öhman (till höger i bild).

År 2016 Spinalis-stipendiet på 100,000 kr har tilldelats Fredrik von Kieseritzky. Stipendiet ska stödja Fredriks arbete för att få naturlig cannabis accepterad som läkemedel mot neuropatisk smärta hos personer som lever med ryggmärgsskada.

Jag träffade Fredrik i Frösundavik, för att ta reda på hur han ska gå tillväga med sitt arbete. Han gav genast ett samlat och förtroendeingivande intryck.

Fredrik har doktorsexamen i organisk kemi och har arbetat som läkemedelskemist inom läkemedelsindustrin sedan 2005. Han har åtta års erfarenhet av att arbeta i stora läkemedelsföretag, som till exempel AstraZeneca, och har därefter arbetat i mindre organisationer.

Vad är ditt främsta forskningsområde?

– Jag har framförallt forskat om vad som kallas neurodegenerativa sjukdomar, alltså skador och sjukdomar på nervceller. Det har framförallt innefattat sjukdomar som multipel skleros, Alzheimer och Parkinsons, och därtill även neuropatisk smärta, berättar Fredrik.

Sedan 2012 driver Fredrik ett företag tillsammans med tre kompanjoner. Företaget bedriver så kallad kontraktforskning. Bland uppdragsgivarna räknar de stora läkemedelsföretag och de har löpande kontakt med både läkare och jurister för att diskutera olika läkemedelsfrågor.

När bestämde du dig för att utbilda dig till kemist?

– Mitt grundintresse i livet är att blanda saker för att se vad som händer. Som barn tyckte jag att det var kul när det rykte och brann, och jag har alltid gillat fyrverkerier. Allt detta är kemi. När man blir vuxen inser man att man kan göra en massa fantastiska saker med kemi, som till exempel läkemedel som kan lindra smärta och bota människor.

VD för Stiftelsen Spinalis, Claes Hultling, kommer i egenskap av förskrivande läkare att använda sig av Fredriks kompetens och erfarenhet inom läkemedelsindustrin. De har även rest tillsammans runtom i världen och träffat olika läkare som förskriver naturlig cannabis mot smärta.

När bestämde du dig för att fördjupa dig i neuropatisk smärta?

– Andreas Thörn, som själv lever med en ryggmärgsskada, var den person som väckte mitt intresse för cannabis mot neuropatisk smärta. Han efterfrågade min hjälp som juridisk rådgivare. Då började jag intressera mig för farmakologi och om det verkligen finns evidens för att det här inte är ett naturläkemedel eller hokuspokus, utan att det faktiskt kan fungera som ett riktigt läkemedel. I Andreas fall har det varit väldigt tydligt att naturlig cannabis har fungerat bra som smärtlindring, men det betyder inte att det kommer att fungera bra för alla personer, säger Fredrik.

Det finns två typer av registrerade cannabisläkemedel mot smärta tillgängliga i Sverige – Sativex och Marinol.

Kan du beskriva vad du menar med naturlig cannabis?

– Med naturlig cannabis menar jag läkemedel som utgörs av naturliga växtdelar. Sativex är ett extrakt som består av en munhålespray. Den framställs genom odling av cannabisplantor. De aktiva komponenterna, som kallas THC och CBD, extraheras och formuleras till olja. Sedan finns det äldre läkemedlet Marinol, som endast består av THC i oljeform. Marinol förskrivs som kapslar eller i droppar för oralt bruk.

Man vet idag att Sativex har visat sig fungera för en del personer med neuropatisk smärta. Men samtidigt finns det personer som har använt sig av Sativex utan någon effekt alls. En del av dessa personer har istället provat naturlig cannabis, vilket har gett bättre effekt.

­– Det kan ju kännas omodernt att använda naturliga växter inom modern sjukvård. Men jag tycker det är synd att det finns sådana intellektuella hinder mot det. Det finns nämligen mycket som tyder på att det här är något vi borde undersöka vidare, säger Fredrik.

– Vi ska inte folkomrösta om huruvida vi ska legalisera cannabis eller inte. Vi har aldrig röstat om något annat läkemedel. Frågan om läkemedel ska hanteras av professionen, inte opinionen, hävdar Fredrik.

Debatten kring naturlig cannabis har länge varit ett stigmatiserat ämne i Sverige. Okunskapen gör det heller inte lättare att få det accepterat som läkemedel. Det finns dock ett problem med en grupp människor som gärna ser att forskare driver på genomförandet av naturlig cannabis som läkemedel av helt andra skäl. De vill nämligen ha laglig möjlighet att använda cannabis för rekreation, men det är en helt annan fråga.

– Om vi ska tillåta naturlig cannabis för rekreation, måste vi hålla ett vattentätt skott mellan de båda frågorna. De har inte med varandra att göra och därför är det olyckligt att det finns folk som tror att de hjälper till genom aktioner och så vidare, när det snarare bidrar till att stigmatisera ämnet ännu mer. Det hindrar oss från att göra vårt arbete, berättar Fredrik.

– Men om det fungerar för, låt oss säga, var fjärde person som lider av neuropatisk smärta, så måste man ju prova det. Det är nästan oetiskt att inte prova det.

När det gäller läkemedel mot smärta är det också intressant att diskutera vilka andra typer av läkemedel som är tillåtna, till exempel alla opioider. Opioider har två effekter: dels är de smärtlindrande, dels distanserar dem en från smärtan och får en att acceptera den istället.

Vad är skillnaden mellan att använda opioider kontra naturlig cannabis?

– Opioider är väldigt bra för så kallad nociceptiv smärta, alltså vanlig smärta – man bränner sig, man skär sig, man får en fraktur och så vidare. Fast de funkar dåligt mot neuropatisk smärta. Opioider kan göra smärtan något mer uthärdlig, till priset av att toleransen ökar ganska snabbt och att man därför kan råka överdosera och dö, säger Fredrik.

– Något som är unikt med cannabis som läkemedel är att det inte går att överdosera. Om man tar tio gånger för hög dos av morfin, så kommer man förmodligen att bli medvetslös och i värsta fall dö. Om man däremot tar hundra gånger så mycket mer cannabis som en normal dos, blir man väldigt dåsig och påverkad. Man kommer förmodligen att sova i något dygn, men man kommer inte att dö. Därför är det barockt för mig att man kan använda opioider i den utsträckning man gör i Sverige, men inte kan komma till den punkt där vi åtminstone kan prova cannabis, fortsätter Fredrik.

Säkerhet är en otroligt viktig aspekt när det gäller läkemedel. För att något ska vara ett läkemedel ska det vara säkert och det ska vara effektivt. Och vad beträffar neuropatisk smärta, anser Fredrik att cannabis uppfyller båda de kriterierna.

I EU finns det en producent som odlar naturlig cannabis och den producenten distribuerar cannabis lagligt i ett tiotal EU-länder. Detta görs via receptförskrivning av läkare till ungefär 20,000 patienter.

– Förhoppningsvis får dessa 20,000 personer smärtlindring av medicinen. Men å andra sidan har de inte genomgått en ordentlig klinisk prövning, så vi får ingen information om vad som händer med dem. Vi vet att biverkningsrapporterna är väldigt få, men vi vet inte hur väl de här personerna accepterar läkemedlet, hur bra de tycker att det är eller om det tar läkemedlet i kombination med andra läkemedel. Vi vill ta det till nästa nivå av förståelse och göra kontrollerade studier, säger Fredrik.

Fredrik och Claes Hultling har kliniska cannabisförsök på dagordningen, försök som de planerar att göra i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset.

Vad tror du krävs för att naturlig cannabis ska bli accepterat som läkemedel?

– Mycket mer strukturerad forskning och sammanställning tror jag är rätt väg framåt, om man ska arbeta med cannabis mot smärta. Läkemedelsverket vill förmodligen ha ett kliniskt försök, där vi ser en tydlig indikation rörande till exempel neuropatisk smärta.

– Vi vet att många människor väljer att avsluta sina liv på grund av oacceptabel smärta. Min förhoppning är att jag, på något litet hörn, ska kunna bidra till att minska lidandet hos människor med svår neuropatisk smärta. Det är min drivkraft.

Text: Yasmin Nilson, Webbredaktör