cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Under hösten 2017 träffades en grupp personer med ryggmärgsbråck vid flera tillfällen för att prata om hur det är att leva med ryggmärgsbråck. Inför varje träff fotograferade deltagarna utifrån ett gemensamt överenskommet tema. Fotografierna tjänade som underlag för diskussion och dialog. Gruppen bestämde sig att skapa en fotoutställning med bilderna och utvalda texter. Tema, bildurval, texter och utställningens utformande kom man överens om i gruppen.
Utställningen är resultatet av ett forskningsprojekt med metoden Photovoice som genomfördes vid Stiftelsen Spinalis på Rehab Station Stockholm med syfte att och ska uppmärksamma hur personer med Ryggmärgsbråck själva upplever sin vardag.

Vernissage äger rum på den internationella ryggmärgsbråcksdagen, den 25 oktober 2018 på Rehab Station Stockholm, och utställningen pågår till den 23 november, se bifogade Vernissagekort.

Varmt välkomna!!

Ladda hem inbjudan här