cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

Berättelser med fotografier

Vardag – Glädje – Problem – Kamp

I samarbete med Rehab Station Stockholm, Örebro Universitet, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Karolinska Institutet har Stiftelsen Spinalis genomfört ett forskningsprojekt med metoden Photovoice. Ett av resultaten blev en fotoutställning som visades för första gången på den internationella ryggmärgsbråcksdagen 25 oktober 2018 på Rehab Station Stockholm. Nu vill vi gärna visa den på andra ställen också.

Photovoice

Photovoice är en deltagande forskningsmetod (participatory research method) där deltagarna ses som experter på sin egen livssituation. I metoden photovoice använder deltagarna fotografier för att dokumentera och synliggöra sin vardag i olika aktiviteter och därmed skapas förutsättningar för dialog och delaktighet hos deltagarna.

I vårt Photovoice-projekt träffades en grupp personer med ryggmärgsbråck vid flera tillfällen under hösten 2017 för att prata om hur det är att leva med ryggmärgsbråck. Inför varje träff fotograferade deltagarna utifrån ett gemensamt överenskommet tema. Fotografierna tjänade som underlag för diskussion och dialog. Gruppen bestämde sig för att göra en fotoutställning med bilderna och valde texter. Tema, bildurval, texter och utställningens utformande kom man överens om i gruppen.

Resultatet från projektet kommer även att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Är ni intresserade av utställningen, kontakta gärna Dorothee Riedel för närmare information

Dorothee Riedel, Stiftelsen Spinalis, tel: 076 2508685, dorothee@spinalis.se