cross-svg
cross-svg
remove-svg
plus-svg
remove-svg

13434871_1411163038910828_8459581802971294794_nMissa inte detta spännande seminarium som Stiftelsen Spinalis anordnar under Almedalsveckan!

Varför inte Cannabis?
Varför kan svenska patienter med tydliga medicinska behov inte få tillgång till denna medicin via svenska läkare? Vi diskuterar farmakolgi, ger en historisk översikt, och sammanfattar vad modern vetenskap säger om naturlig cannabis som läkemedel.

Utökad beskrivning av samhällsfrågan 
Naturlig cannabis som läkemedel mot smärta och flera andra sjukdomar är idag tillgängligt i alla våra grannländer, med recept från läkare. Varför kan svenska patienter med tydliga medicinska behov inte få tillgäng till denna medicin via svenska läkare?

Vi diskuterar farmakolgi, ger en historisk översikt, och sammanfattar vad modern vetenskap säger om naturlig cannabis som läkemedel. Vi tar också upp olika juridiska hinder och utmaningar i Sverige och vad vi kan göra i absolut närtid för att tillgängliggöra naturlig cannabis för svenska patienter. Ämnen som också berörs är lagstiftning i Sverige och i EU, privatimport ifrån andra Schengen-länder, licensförskrivning samt compassionate use. Diskussionen utgår ifrån ett patientperspektiv, med färska och pågående processer i området.

Medverkar gör: 
Carl-Johan von Seth, ledarskribent, Dagens Nyheter
Claes Hultling, docent, leg. läk., Stiftelsen Spinalis
Fredrik von Kieseritzkt, doktor i organisk kemi, Arubedo AB
Andreas Thörn, egenföretagare
Kerstin Koorti, advokat, Advokatfirman Lagerkrantz AB

Mer info finns på Almedalsveckans hemsida här >>

Anmäl er till: info@spinalis.se