Ny kraft för skadad ryggmärg

NYHETER INTERNATIONELLT

Under årets ISCoS, International Spinal Cord Society, kommer Spinalis forskarstudent Molly Khalili att presentera sin senaste studie som nyligen blivit accepterad för publikation i tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

ISCoS, 15-18 september i Vancouver.

NYHETER SVERIGE

Nationellt högspecialiserad vård (NHV) är uppdrag som delas ut från Socialstyrelsen i de fall då endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Här presenterar vi kort den nya modellen för svensk ryggmärgsskadevård. Den träder i kraft april 2023.

 – hälsa online för dig med ryggmärgsskada

I vårt senaste projekt vill vi inspirera personer med ryggmärgsskada till ett aktivt liv och ett hållbart åldrande.

Nu finns ett dokument som kortfattat beskriver de vanligaste konsekvenserna av en ryggmärgsskada. Det kan vara sådant som vårdgivare som vanligtvis inte kommer i kontakt med personer med ryggmärgsskada behöver känna till. Dokumentet fylls i tillsammans med din läkare, till exempel inför planerad vård, och är fritt nedladdningsbart här.  

Se Folke Rydéns skildring av Spinalis engagemang i den afrikanska ryggmärgsskade-rehabiliteringen.

Vi är en ideell stiftelse som tacksamt tar emot gåvor och donationer. Medlen går till forskning och behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadevård samt rehabilitering.  

Vi har ett vetenskapligt samarbete med Coloplast i syfte att utveckla bättre produkter och servicelösningar för personer med ryggmärgsskador.